Om Fagets Sprog - SOSU

Udgiver:

Fastholdelseskaravanen
Ministeriet for Børn og Undervisning
www.fastholdelseskaravanen.dk
Fastholdelseskaravanen er økonomisk støttet af Den Europæiske Socialfond. 

ISBN (WWW) 978-87-92917-22-5

Forfattere:

Lotte Ladefoged, Merete Heick Gotfredsen og Nadia Mansour Ebsen fra
Århus Social- og Sundhedsskole. Kirsten Lund Knudsgaard og Julie Præst fra Randers Social- og Sundhedsskole.

Redaktion:

Johan Linde og Dorthe Kingo Thruelsen, Fastholdelseskaravanen.

Grafisk og teknisk produktion:

EF Kommunikation og EF Digital.

Tak til:

  • FOA for lån af billeder og tekst
  • SosuMedia Aarhus for lån af billeder og film
  • Sønderborg Kommune for lån af billeder og tekst
  • Morså Kommune for lån af tekst
  • EMU for lån af film
  • Deluca Film for lån af film
  • Mie Vejdling, Uddannelsesansvarlig på Christiansbjerg Lokalcenter, Aarhus for konstruktiv sparring
  • Og endelig en stor tak til de elever på Århus Social- og Sundhedsskole, der stillede sig til rådighed som modeller på forsidebilledet, samt dem, der med energi og højt humør var med til at teste Fagets Sprog SOSU